Zasedání evropských spolků Přátel Bhútánu

Bienální zasedání evropských spolků Přátel Bhútánu se konalo v termínu od 21. do 24.června v Ženevě (Švýcarsko) a v Chamonix (Francie). Hostiteli tohoto setkání byl Spolek Švýcarských Přátel Bhútánu (Society Switzerland-Bhutan) a Spolek Francouzských Přátel Bhútánu (Les Amis du Bhoutan), kteří připravili vskutku nabitý program s mnoha příležitostmi pro utužování vztahů mezi jednotlivými evropskými spolky Přátel Bhútánu, jejichž zástupci se sjeli z třinácti evropských zemí.


Pro náš spolek českých Přátel Bhútánu bylo velikou ctí, že jsme byli na toto setkání již druhým rokem pozváni – tentokrát bylo zasedání umístěno v srdci velkolepých Alpských úbočí a hor. Během setkání jsme měli příležitost skrze přednášky a diskuze představit protějškům z ostatních evropských spolků naše uplynulé aktivity v České Republice. Celé zasedání pro nás bylo cestou pokory a vděčnosti – zkušenější kolegové z ostatních evropských spolků pro nás představovali velkou inspiraci a my jsme odjížděli plni dojmů a podnětů. Mnoho přátelství bylo upevněno, mnoho nových bylo vytvořeno a pro náš spolek Přátel Bhútánu je obrovskou ctí, že můžeme být součástí tohoto širšího evropského společenství.

Prezentace českého Spolku Přátel Bhútánu (foto laskavě poskytnuto Přáteli Bhútánu z Nizozemska)

Lilia Khousnoutdinova, předsedkyně českého Spolku Přátel Bhútánu, spolu s její excelencí bhútánskou velvyslankyní Aum Pema Choden

Kromě účasti čtrnácti spolků Přátel Bhútánu jsme byli poctěni přítomností její excelence bhútánské velvyslankyně v Bruselu, Aum Pemy Choden, spolu s jejím týmem, a návštěvou jeho excelence bhútánského velvyslance v Ženevě, Kinga Singye. Dlouhou cestu až z Bhútánu vážila také vedoucí bhútánského úřadu pro turismus, Aum Chhimmy Pem.

Rádi bychom vyjádřili naši vděčnost pořadatelům za všechno úsilí, které vložili do organizace tohoto jedinečného a inspirujícího setkání. Zároveň také, jakožto nejmladší členský spolek zasedání, s pokorou doufáme, že i naše činnost v České Republice může přispět k prohlubování vztahů mezi Bhútánem a Evropou.

Děkujeme za tuto zkušenost – KADINCHELA!

Pokud byste měli zájem o další zprávy z tohoto setkání, detailní popis najdete na stránkách bhútánského Ministerstva zahraničních věcí (v angličtině).

Je cesta do Bhútánu vaše životní cesta?
Pak by měla vypadat podle vašich představ a přání.
Pojďme ji vytvořit společně.
Itineráře zde uvedené jsou ukázkou toho, jak ta vaše cesta může vypadat. Ale jeho tvorba je i na vás. Vše připravujeme individuálně dle vašich přání.