"Hrubé domácí štěstí je důležitejší než hrubý domácí produkt."

Jigme Singey Wangchuck,
čtvrtý král Bhútánu

Spolek přátel Bhútánu

byl založen jako součást nadačního fondu Šťastné Česko.
Oficiálně zahájil svou činnost 18. května 2016 během první konference NF Šťastné Česko.

Cílem spolku je:

 • šířit koncept hrubého domácího štěstí v České a Slovenské republice
 • organizovat kulturní a vzdělávací programy mezi našimi krajinami a Bhútánem.
 • podporovat v Bhútánu společensky prospěšné projekty a iniciativy
 • inspirovat lidi u nás bhútánskou kulturou a tradicemi a v různých podobách inspiraci Bhútáncům vracet
 • zvyšovat povědomí o Bhútánu v českých a slovenských médiích

Co  je "Hrubé domácé štěstí?"

Koncept Hrubého domácího štěstí (HDŠ, anglicky GNH) je holistický a udržitelný přístup k rozvoji, který vyvažuje materiální a nehmotné hodnoty ve všech zásadních aspektech života.

Dnes je nepředstavitelné, aby moderní společnost fungovala bez podnikání, financí, průmyslu nebo obchodu. Právě tyto faktory mění lidský osud každý den mimořádnými způsoby, pozitivním i negativním.

GNH přímo řeší globální, národní a individuální výzvy poukázáním na nemateriální kořeny blahobytu a nabízí způsoby, jak vyvážit a uspokojit duální potřeby člověka v mezích toho, co příroda může poskytnout na udržitelném základě.

Bhútánský model HDŠ

Čtyři pilíře

 • Dobrá vláda tj. dobrá správa věcí veřejných
  dodržuje podmínky, za jakých obyvatelstvo prosperuje
 • Udržitelný socioekonomický rozvoj
  prosperující ekonomika dbá na socialní hodnoty domácností a rodin
 • Zachování a propagace kultury
  Udržování a rozvíjení kulturní identity přispívá k schopnosti překonat výzvy a obtíže vycházející z jiných norem a ideálů.
 • Ochrana životního prostředí
  je klíčová, protože kromě nejzákladnějších životních potřeb jako je voda, vzduch, jídlo také poskytuje estetickou a léčebnou úlohu
4 pilíře
4 pilíře (převzato z webu http://www.gnhcentrebhutan.org/)

Devět domén

 • Životní standardy
 • Vzdělání
 • Zdraví
 • Prostředí
 • Životaschopnost komunity
 • Využití času
 • Psychologická pohoda
 • Dobrá správa věcí veřejných
 • Odolnost kultury a její propagace
9 domén
9 domén (převzato z webu http://www.gnhcentrebhutan.org/)

Modifikace konceptu Hrubého domácího štěstí pro Českou republiku

Sociologická studie Hrubého domácího štěstí v České republice

byla poprvé iniciovaná spolkem Přátel Bhútánu a nadačním fondem Šťastné Česko ve spolupráci
s agenturou STEM
.

Počáteční výsledky našeho výzkumu byly představeny na 7. mezinárodní konferenci o Hrubém Domácím Štěstí, která se konala v hlavním městě Bhútánu, Thimphu v r. 2017.

Jak probíhala první konference o štěstí v senátu České republiky dne 26.6.2020, se můžete dočíst zde.

Přednášku Lilie Khousnoutdinové, zakladatelky spolku Přátel Bhútánu, můžete zhlédnout ve videu výše.