Podpora ženského kláštera Kila Gompa

 

Kila Gompa nazývaný také Chele la Gompa je ženský klášter, který se nachází na útesech pod průsmykem Chele v nadmořské výšce 3500 metrů v západní části bhútánského království mezi Paro a Haa. Ačkoliv ho turisté navštěvují zřídka, přináší jeden z nejohromnějších výhledů v západních provinciích. Je znám také jako „druhé tygří hnízdo“ (čímž je přirovnán k taksangskému klášteru). V ženském klášteru v současnosti žije 58 jeptišek ve věku od 8 do 83 let, které vyučuje Asha Lama.

"Na podzim roku 2015 jsem zjišťovala podmínky k získání povolení postavit stúpu v Bhútánu a získala jsem odpověď od kláštera Kila Gompa žádající o pomoc s rekonstrukcí jejich tří starověkých stúp. Následně jsem klášter navštívila osobně, setkala se s Asha Lamou i samotnými jeptiškami a zjistila, že nejen stúpy vyžadují urgentní pozornost, aby mohly být zachovány pro budoucí generace, ale je toho zde mnohem víc, co je třeba udělat. A tak se zrodil projekt na záchranu ženského kláštera Kila Gompa jako výsledek mojí spolupráce s MyBhutan, místní venture společností a vznikajícím spolkem Přátel Bhútánu v České republice."

Lilia K.

Máme tři hlavní cíle:

I. Rekonstrukce stúp

V prostoru ženského kláštera se nacházejí tři starověké stúpy, jejichž stáří se odhaduje na více než 1000 let. Všechny jsou postavené na hřebenu obklopeném velkolepým panoramatem Himalájí. Tyto tři stúpy výrazně poškodilo zemětřesení v roce 2011, zejména prostřední stúpa utrpěla nejvíce. Všechny tři vyžadují urgentní opravy. Přestože jsou stúpy ošklivě poničené, stále je jeptišky i místní lidé uctívají a pravidelně se k nim chodí modlit.

Byl proveden nezávislý posudek, podle něhož se náklady rekonstrukce odhadují na 3000 amerických dolarů - poměrně malá cena za záchranu posvátného místa starého přes tisíc let za uchování pro budoucí generace. Během celé rekonstrukce se bude postupovat s respektem k tradičním řemeslům za použití vhodných a kvalifikovaných řemeslných dovedností. Na proces renovace bude osobně dohlížet Asha Lama.

Kromě ochrany tradic a historie s respektem k posvátnosti místa by rekonstrukce stúpy mohla přinést i další užitek v podobě zvýšení počtu turistů. Do budoucna by tedy mohla být finanční podpora ženského kláštera stabilnější díky darům.

Jakmile budou stúpy opraveny, zaměříme se na poskytnutí podpory na opravu a údržbu dalších budov uvnitř komplexu kláštera.

Report z úspěšné rekonstrukce najdete na blogu v tomto odkazu

II. Dodání základních nezbytností

Matrace, přikrývky, dalších klíčové nezbytnosti.

Ve výšce 3500 metrů nad mořem může být počasí v zimě extrémně mrazivé. V současné době mají jeptišky k dispozici jen pramálo teplých přikrývek a matrací. Naším cílem je poskytnout adekvátní počet přikrývek a matrací, než teploty v prosinci razantně klesnou. Navíc bychom rádi vybavili ubytování pro poutníky tak, aby poskytovalo základní komfort lékařům a navštěvujícím studentům. Potenciálně by vytvořením přijatelných životních podmínek pro navštěvující studenty mohl klášter nabízet ženám ze západu retreatové pobyty. Díky tomu by se zajistil jednak potenciální příjem, a jednak také příležitost pro vzdělávání a vzájemné obohacování.

Jako další klíčové nezbytnosti, kterým se klášteru v současnosti nedostává, byly určeny další předměty jako pastelky a knihy, ale i základní věci jako např. hygienický oděv. Po konzultaci s Asha Lamou a jeptiškami bude naším cílem poskytovat vždy to, co v daný moment klášter uzná za nejdůležitější.

III. Zajistit stálou učitelku

Ženy v klášteře získávají tradiční klášterní vzdělání v jazyce Dzongka, které v současnosti není doplněno lekcemi angličtiny nebo jinými běžnými studijními předměty, jimž se učí jejich vrstevníci na státních školách. Na požadavek Asha Lamy jsme si vzali na starost i zajištění trvalého pobytu pro kvalifikovanou evropskou učitelku. Ta by zde po dobu 2-3 měsíců zajišťovala výuku především angličtiny a matematiky. Po ukončení zkušebního období by se zhodnotily přínosy a potenciální úskalí tohoto počinu s Asha Lamou a zvážil by se případný další pobyt.

Update k r. 2019: Bohužel, v tomto bodě se ukázala velice přísná vízová politika a i po opakovaných pokusech není zatím možné zabezpečit učitelku angličtiny z Evropy.

\"Osobně věřím, že podpora žen, které si zvolily duchovní cestu, je nesmírně důležitá. Stejně tak považuji ochranu starověkých posvátných staveb za klíčovou pro zachování kulturních, náboženských a národních hodnot. Ve spojení s neobyčejnými přírodními krásami tohoto místa udělám, co bude v mých silách, pro uskutečnění tří jednoduchých cílů vyjádřených v projektu. Jen pár míst, která jsem navštívila, si zaslouží tolik podpory jako Kila Gompa a ženy, které zde pobývají.\"

Lilia Khousnoutdinova MSc MA, koordinátorka projektu

ODHADOVANÉ NÁKLADY

Obnova stúp - 3000 USD
Přikrývky a matrace pro celý klášter - 1300 USD
Celkové náklady spojené s pobytem učitelky - 900 USD

CELKEM: 5200 USD
Zatím vybráno: 2730 USD
Zbývá vybrat: 2470 USD

Update 2019: Ke konci projektu se povedlo vybrat: 5470 USD!

Upřímná vděčnost :

Naši sponzoři

Alice Kirš, Lucie Harnošová, Hana Lukšová, Monika Bútorová, Petra Cihlářová, Marcela Hochova, Ilona Bittnerová, David Kirš, Bohdana Kabátová, Zuzana Sulková, Lucie Kolaříková, Denisa Palečková, Václav Němeček, Helena Bartlová, Jana Spankova, Zdeněk Weber  

Jak probíhala zbírka a rekonstrukce v čase (2015-2019)

9.12.2015

Díky štědré podpoře našich sponzorů jsme mrazivého, ale slunečného rána 9. prosince doručili do kláštera 51 sad matrací a přikrývek a spoustu drobných dárků a pastelek. To znamená, že každá jeptiška bude moci tuto zimu spát v teple.

Během naší návštěvy jsme také prodiskutovali potřebu knih a základních domácích nezbytností jako jsou kamna, ohřívač vody, příbory, rýžovary a další kuchyňské vybavení. Kamna a ohřívač vody jsme dodali 13. prosince, aby díky nim byla zima snesitelnější, další položky poskytneme ihned, jak to bude možné.

S nekonečnou vděčností z bhútánských hor,

Lilia K.

31.8.2016

Bylo vlhko a větrno, když jsme kolem oběda dosáhli promočení až na kost Kila Gompa v průsmyku Chelela na cestě z Haa. Byla to pro nás obrovská čest, když nás pohostil Kila Lama Yoten Gyeltshen, čajem i hřejivými slovy díků za zásoby, které jsme dodali v prosinci. S veškerou úctou jsme byli schopni osobně předat 120 000 Nu (necelých 2000 amerických dolarů) na obnovu stúpy. V souladu s lámovými plány mohou být zahájeny tesařské práce, které by snad mohly být do zimy dokončeny. Když jsme vyšli ven, obloha se vyjasnila a my byli obdařeni neuvěřitelným pohledem na údolí pod námi. Zaplavila nás ohromná vděčnost. Nic z toho by nebylo možné bez štědrosti našich mnohých dárců.

Z hloubi srdce vám děkujeme,

S mnoha požehnáními z Bhútánu

Tashi Delek!

 

Podzim 2019

Kila Gompa, často přezdívaná jako „ženské tygří hnízdo“ či „hnízdo tygřic“ zůstává stát, nebo spíš viset na skále, v těžko přístupných výšinách bhútánských hor. A když tam tak stojím a dívám se na tento stavební skvost, mám obrovskou radost, že na zemi stále existují dobří lidé i místa, která jsou takovou skutečnou pohádkou.

Náš projekt s Kila Gompa je tedy dokončen a já bych tímto chtěla z hloubi srdce poděkovat vám všem, kdo jste přispěli, byť třeba i dobrou myšlenkou, na tento můj, možná trošku šíleně působící, úmysl. Svatyně jsou zrenovované a denně se k nim chodí místní obyvatelé i mnišky modlit. Klášter žije svým předurčeným životem.

Lilia Khousnoutdinová,
zakladatelka spolku Přátel Bhútánu a hlavní mecenáška projektu obnovy stup Kila Gompa

Celý článek o rekonstrukci a poslední návštěvě tisíciletých stup u kláštera, si můžete přečíst TADY.

Všem moc děkujeme za vaši pomoc!